فـروشــگاه گــره

برای دیدن همه محصولات کلیک کنید.

مجـموعـه جـدیـد گـره

طرحهای برگرفـتـه از نقوش سنتـی ایرانی

مجـموعـه گـره

طرحهای برگرفـته از نقوش سنتی ایرانی

فـروشــگاه گــره

برای دیدن همه محصولات کلیک کنید.

فـروشــگاه گــره

برای دیدن همه محصولات کلیک کنید.

بـسته بـنـدی هـای گـره

مجموعه گره محصولات خود را در دو نوع جعبه به صورت اقتصادی و هدیه بسته بندی می نماید، جعبه اقتصادی با رویکردی اقتصادی برای استفاده شخصی دارای قیمت مناسب و رقابتی برای یک کالای ایرانی است و جعبه هدیه به منظور برآوردن نیازهای مشتریان به کالاهای هدیه و لوکس است. لازم به ذکر است جورابهای موجود در هر دو نوع جعبه هیچگونه تفاوت کیفیت با یکدیگر نداشته و فقط این امر در جهت پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان و افزایش قدرت انتخاب در هنگام خرید می باشد.

۱۵,۰۰۰ تومان انتخاب گزینه ها

۱۸,۰۰۰ تومان انتخاب گزینه ها

۱۵,۰۰۰ تومان انتخاب گزینه ها